A networking way

Open minded people create intercompany networks in open space.

Slide 1

Dynamic interventions

Combined fragmented knowledge into bold innovations.

Slide 3

Permanently crossing boundaries

We live and work in our own building concept.

Slide 4

Netwerkend Werken

MeetingMoreMinds staat voor netwerken en netwerkorganisaties; door het koppelen van een diversiteit aan bedrijven uit verschillende branches en sectoren kan innovatie en vernieuwing worden gefaciliteerd.

Innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid vraagt om het delen van echte ervaringen dwars door de grenzen van organisaties, economische sectoren en landelijke grenzen heen. Duurzame ontwikkeling kent immers geen grenzen en vereist een gemeenschappelijke, holistische aanpak.

Intelligent Versnellen

Intelligent Versnellen en Action Learning doelen op een actieve werkhouding, waarbij er nagedacht wordt over de manier van aanpakken en plannen worden omgezet in actie: Waarom doe ik dit? En hoe kan ik het nog beter of sneller doen?

Kennisvalorisatie

Valoriseren is het bewust creëren van nieuwe kenniscombinaties uit diverse vakgebieden die tezamen de sleutel kunnen zijn om kennis te kunnen verzilveren in economische en maatschappelijke zin.

MeetingMoreMinds zoekt over grenzen van de organisaties heen om innovatie en vernieuwing te faciliteren. De kracht schuilt in het koppelen van de diversiteit aan bedrijven uit verschillende branches en sectoren aan elkaar.