Eindpresentatie Traject Korps van de Toekomst

Posted on

Een volle zaal aanwezigen luisterde op 25 januari 2012 in het Politie Trainingscentrum in Amsterdam naar de eindpresentatie van het traject van ‘het Korps van de Toekomst’. De presentatie vormde niet alleen een mooie afsluiting voor het Korps en voor MeetingMoreMinds, maar inspireerde de aanwezigen ook met een kijkje in de toekomst van een innovatief […]

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

Posted on

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur – Nederland loopt achter als het gaat om duurzame energiehuishouding. De raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), waar Annemieke Roobeek deel van uit maakt als raadslid van de VROM-raad, hebben hiervoor het advies “Remmen los: Advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland” […]