Anouk Geenen, BSc

anouk.geenen@meetingmoreminds.com

 

Anouk Geenen werkt sinds juni 2017 bij MeetingMoreMinds. Als junior consultant helpt zij mee bij de research en analyse van diverse projecten op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie en netwerkend werken in organisaties. Zo was ze betrokken bij de golfsgewijze aanpak voor circulaire en klimaatadaptieve steden in de regio Zwolle, en heeft ze voor de gemeente Utrecht mogelijke nieuwe groeimarkten onderzocht. Voor het ICTU project heeft zij onderzocht hoe en waar Big Data kan worden ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Valoriseren van kennis is een ander gebied waar Anouk bij betrokken is. Daarnaast beheert zij de website.
Na haar opleiding Beta-Gamma aan de Universiteit van Amsterdam, is zij nu bezig met haar master Theoretische Natuurkunde en interesseert zich voor de maatschappelijke impact van wetenschap en technologie.