Leonore ten Hulsen, BA & LLB

leonore.tenhulsen@meetingmoreminds.com

Leonore werkt vanaf de zomer 2017 bij MeetingMoreMinds. Zij is verantwoordelijk voor onder andere ondersteuning en achtergrondresearch omtrent onderwerpen als netwerkend werken voor klimaatadaptatie, urbanisatie en circular economy. Zij studeerde Liberal Arts & Sciences aan het University College Utrecht, en Nederlands recht aan de universiteit Utrecht. Ze werkt aan een project over golfsgewijze aanpak voor circulaire en klimaatadaptieve steden, waarbij Zwolle en de regio Twente betrokken is. Ook is zij mede verantwoordelijk voor een onderzoek voor ICTU, waarbij rond drie hoofdthema’s is onderzocht hoe Big Data zou kunnen helpen om een groot maatschappelijk probleemstuk op te lossen. Voor de gemeente Utrecht heeft zij onderzocht wat de voorspelde groeimarkten van de afgelopen 10 jaar waren voor de gemeente, en hoe dit advies is geïmplementeerd. Het doel van dit project voor de gemeente Utrecht is om nieuwe groeimarkten te identificeren voor de komende jaren, om hun unieke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden en te versterken.