Boeken

Sustainable Business Modeling – Een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek en Prof. Dr. Jacques de Swart MBA (ISBN 978-90-526-1930-9)

Klik hier voor een samenvatting van het boek uit Management Executive.

Sustainable business modeling

Veel ondernemingen en organisaties zoeken naar een betere balans tussen People, Planet en Profit. Maar hoe vindt u die? Strategische beslissingen over een duurzame bedrijfsvoering neemt u in elk geval niet op basis van een vaag onderbuikgevoel. Hoe krijgt u wél grip op de situatie?

‘Sustainable Business Modeling’ helpt ondernemingen zicht te krijgen op wat voor hen de juiste beslissingen zijn. SBM is een combinatie van kwantitatief (laten) rekenen en kwalitatief action research en action learning, waarbij medewerkers en management – via strategische rondetafelgesprekken – marktgegevens, studies en andere relevante informatie inbrengen.

Door met elkaar prestatie-indicatoren te formuleren, deze van een waarde te voorzien en te koppelen aan duurzame strategische doelstellingen, wordt niet alleen de strategie op een transparante wijze geformuleerd, maar ook het pad er naartoe cijfermatig onderbouwd. Het rekenhart van dit proces wordt gevormd door The Business Simulator.

Het shared value-concept van Michael E. Porter is enthousiast ontvangen. Maar het bleef een concept in een black box. Met ‘Sustainable Business Modeling’ en ‘The Business Simulator’ hebben de auteurs dit concreet en inzichtelijk weten te maken, met een laagdrempelige, interactieve aanpak en met harde cijfers als uitkomst.

De simulatiemogelijkheden en visualisaties geven ruimte voor een objectieve discussie. Hoe dat in de praktijk werkt, komt naar voren in de verschillende cases – uit de zorg, de metaalindustrie, een science center en de energiesector – die in dit boek stap voor stap beschreven worden. ‘Sustainable Business Modeling’ biedt een effectief handvat voor transparantie in de strategische besluitvorming over duurzame bedrijfsvoering, zodat u niet alleen de interne, maar ook de externe stakeholders meekrijgt.

Dit boek is te bestellen via Managementboek.nl. Om Sustainable Business Modeling te bestellen als e-book, klik hier.

Netwerkend Valoriseren – Waarde toevoegen aan kennis
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek (ISBN 978-90-484-0454-4)

Dit inspirerende boek neemt u op een handzame manier mee door het proces van Netwerkend Valoriseren. Immers, kennisdoorbraken en innovaties komen tot stand door nieuwe verbindingen te maken binnen de wetenschap en met toegepaste kennis uit het bedrijfsleven of (maatschappelijke) organisaties. Netwerkend werken is hiervoor een sleutelbegrip.

U kunt het boek bestellen via info@meetingmoreminds.com of telefonisch via 020-5040000
De prijs van het boek is Euro 13,95 plus verzendkosten.

 

Management in beweging – De belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de publieke sector
E. Karssing, H. Bossert, L. Meuleman (Red.) (ISBN 978-90-232-4806-4)

Alles beweegt. Phantha rhei. Dit boek doet verslag van een veelheid aan ontwikkelingen in het management in de publieke sector. Het zijn de impressies van docenten en onderzoekers die de afgelopen tien jaar gedoceerd hebben aan de Public Sector MBA van de Nyenrode Business Universiteit.

Annemieke Roobeek heeft samen met Frits Grotenhuis een hoofdstuk met het thema ‘Het Andere Werken’ geschreven: “De barrage naar het Andere Werken in de publieke sector”. Het Andere Werken vertegenwoordigt een nieuwe stroming waar het vooral draait om de inhoud van het werk en wijze van aansturing. Dit zal voor de overheid een veel verdergaande vernieuwing van arbeidsverhoudingen en stijl van werken met zich meebrengen dan het tot nu toe bekende ‘Nieuwe Werken’.

Dit boek is verkrijgbaar bij Van Gorcum Uitgeverij: Klik hier.

 

 

Netwerklandschap – Een routeplanner voor transformaties naar netwerkorganisaties
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek (ISBN 90-5261-532-2)

9789052615325-240x300Netwerkorganisaties zijn de voorlopers van het nieuwe weefsel van kenniseconomieën in de netwerksamenleving. Dit boekje is te zien als een routeplanner. Het is geschreven op basis van academische inzichten en jarenlange praktijkervaring met transformaties naar netwerkorganisaties in uiteenlopende bedrijven en organisaties.

 Dit boek is online te downloaden via deze link: Netwerklandschap. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

 

 

Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek en Marjanne van der Helm MSc (ISBN 978-90-484-0864-1)

In het project ‘Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen’ is in vier korpsen van 2008 tot medio 2009 gewerkt met divers samengestelde teams aan een netwerkende stijl van werken rondom concrete criminaliteitsvraagstukken. Daarbij is ook met elkaar gewerkt aan een nieuw model voor investigation met aandacht voor netwerken. In dit boek wordt dit model uit de doeken gedaan.

Dit boek is online te downloaden via deze link: Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen.

 

 

 

Stadt und Urbanität: The New Metropolis (Duits/Engelstalig) (2011)
Nieuwe uitgave door M. Messling, D. Läpple en J. Trabant (ISBN (978)-3-86599-127-0)

Steden zijn misschien wel de meest complexe structuren die mensen hebben gecreëerd. Metropolen laten met hun verschillende vormen en materialen economische, sociale, technologische, ecologische en culturele dimensies zien van de mondiale samenleving en veranderingen hierin. Het is een interdisciplinair boek met contributies vanuit stedelijke ontwikkeling, stedenbouw, architectuur, genderstudies, literatuur en cultuur.

Annemieke Roobeek heeft een hoofdstuk in dit boek geschreven over een innovatieve interventie in Amsterdam, waarin een netwerkbenadering centraal stond: “The contribution in reshaping city renewal. The case of the Huygens in Amsterdam, the Netherlands“.  Door deze interventie heeft zij samen met de verschillende stakeholders kunnen bewerkstelligen dat een pand dat eigenlijk bestemd was voor de sloop hergebruikt kon worden als een plaats waar kleine, creatieve bedrijfjes zich kunnen vestigen.  MeetingMoreMinds is momenteel ook in dit gebouw (‘De Huygens‘) in Amsterdam gevestigd. Het boek is hier verkrijgbaar.

 

 

De Leiderschapsbox – Deel 4 de horizontale netwerker
Hoe leiders opereren in netwerkorganisaties. Door: Prof. dr. Annemieke Roobeek

Luisterboek.

‘De Leiderschapsbox’ biedt een compleet verzorgde safari door de wereld van leiderschap in de vorm van audio-CD’s die elk een ander aspect van leiderschap belichten.

Annemieke Roobeek belicht in deze serie ‘Leiderschap in een netwerklandschap‘. In netwerkorganisaties zijn kenniswerkers constant in beweging en actief in meerdere activiteiten en rollen. Horizontale relaties en kennisverbindingen zijn essentieel om innovatief te kunnen werken en kennis optimaal te benutten. Dit landschap stelt andere eisen aan leidinggevenden. Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spelen meerdere rollen waarbij het vitaal houden van netwerkrelaties één van de meest essentiële taken is.

Dit luisterboek is verkrijgbaar bij uitgeverij Management Boek: Klik hier.