SamenBeter

SamenBeter is als paraplu voor organisaties en individuen in proeftuinen en met ICT bezig een vitale samenleving vorm te geven. MeetingMoreMinds begeleidt SamenBeter bij intervisies en verschillende strategische sessies met zowel lokale en nationale webbers, om zo de 4 transformatieprincipes te behalen.

De eerste bijeenkomst is gehouden op 23 januari, waar leden van de Nationale Beweging, de ICT community en de proeftuinen bijeenkwamen. Onder leiding van prof. dr. Annemieke Roobeek werden de 4 transformatieprincipes verder uitgewerkt. De foto hieronder geeft een impressie van de eerste bijeenkomst.

Workshop Annemieke Roobeek in Academiegebouw Utrecht