Onze visie

De werkwijze van MeetingMoreMinds

MeetingMoreMinds ziet netwerken als flexibele, krachtige vormen van samenwerking. De deelnemers van MeetingMoreMinds netwerken opereren in duurzame, productieve samenwerkingsverbanden. Voor veel private bedrijven en (publieke) organisaties is onze aanpak een noodzakelijk onderdeel van hun overlevingsstrategie geworden.

MeetingMoreMinds focust op het maken van verbindingen tussen de juiste mensen op verschillende niveaus binnen en tussen bedrijven. Daartoe beleggen we fysieke bijeenkomsten en maken we gebruik van online faciliteiten. Het resultaat is een gedecentraliseerd netwerk rondom strategische vraagstukken met gemotiveerde professionals die met de organisatie een belangrijke stap vooruit kunnen maken.