Gemeente Utrecht: Werk van de toekomst

Gemeente Utrecht: Werk van de toekomst

Het inwonersaantal van de Gemeente Utrecht neemt razendsnel toe, en het is belangrijk dat de werkgelegenheid met dezelfde snelheid toeneemt. Nieuwe technologieën en een groeiende economie bieden diverse mogelijkheden, en Utrecht wil in dit project onderzoeken in welke groeimarkt het beste geïnvesteerd kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzocht wat de impact van FinTech, Circulaire Economie, Smart Mobility en E-health en zelfmanagement kan zijn.

Samen met FutureConsult en PwC werkt MeetingMoreMinds netwerkend samen, en wordt de toekomst van de gemeente Utrecht via diverse kanalen belicht. MeetingMoreMinds heeft door middel van een diepte-analyse van diverse onderzoeksrapporten, jaarverslagen en beleidsplannen die in de afgelopen jaren zijn verschenen, onderzoek gedaan naar het beleid en de resultaten van de Gemeente Utrecht tot dusver. Deze analyse biedt inzicht op het gevoerde beleid en helpt met het vinden van nieuwe stappen. Deze kwalitatieve analyse wordt aangevuld met een kwantitatieve onderbouwing in samenwerking met PwC. Het project is momenteel in volle gang.