Nieuws

Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur


Nederland loopt achter als het gaat om duurzame energiehuishouding. De raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), waar Annemieke Roobeek deel van uit maakt als raadslid van de VROM-raad, hebben hiervoor het advies “Remmen los: Advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland” gepresenteerd. Om duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren, moeten huidige technologieën, wetten, regels en met name fossiele belangen opzij geschoven worden. Hier kunt u het beeldverslag van de presentatie bekijken of het volledige adviesdocument inzien.