Moderne Medezeggenschap

Een druk bezocht congres over Medezeggenschap en Governance georganiseerd door de Alliantie bij de SER op 12 december 2017.

Een oppeppend betoog van Trude Maas (Alliantie), een stimulerend verhaal over samenwerking door Mariëtte Hamer (SER) en inzichten uit de praktijk van Jaap Winter, die aangaf dat de WOR niet meer het geëigende kader is om medezeggenschap naar de voorkant van de besluitvorming te brengen. Winfried Bouts van de WissemaGroup leidde een workshop over “Voorbij de gouden driehoek: op weg naar een inclusief netwerk.” Er waren nog meer sprekers en workshops, zie www.medezeggenschap-en-governance.nl

Prof dr. Annemieke Roobeek zegt over het congres: ‘Voor mij was het belangrijk te ervaren dat medezeggenschap de aandacht krijgt van werkgevers, commissarissen, de wetenschap en de investeerders. Dank aan de SER dat het Huis van de Arbeid weer een inclusief huis wordt waar de dialoog over vernieuwing van de governance een centrale plek heeft.’

Annemieke Roobeek, commissaris bij ABN AMRO, KLM, Abbott healthcare products en samen met Winfried Bouts ontwerper en kerndocent van het Nyenrode Executive Programma Moderne Medezeggenschap. Dit programma is in maart 2019 voor de 7e keer van start gegaan. Na afloop van dit programma is Annemieke Roobeek geïnterviewd over Moderne Medezeggenschap. Dit interview is te lezen op de website van Nyenrode.

Het Nyenrode Executive Programma Moderne Medezeggenschap zal per januari 2022 voor de 9e keer van start gaan.

Informatie: a.roobeek@nyenrode.nl of winfried.bouts@wissemagroup.nl