Netwerkend Werken

Netwerkend werken is een manier van werken waarin mensen uit verschillende lagen van de organisatie -tijdelijk en naast hun dagelijkse werkzaamheden- bijeen worden gebracht om rondom door henzelf aangebrachte thema’s kennis te delen en nieuwe kennis toe te passen op vraagstukken die urgent zijn in de organisatie.

Kenmerkend voor netwerken is dat bestaande structuren en grenzen worden doorbroken en ‘ongewone’ combinaties van gesprekspartners ontstaan. Een netwerkteam is tijdelijk, dynamisch en de personele samenstelling ligt niet vast. Nieuwe medewerkers kunnen erbij betrokken worden, net als contacten van buiten de organisatie. De inhoud van de netwerkteams is afgestemd op de visie, de missie en de overall strategie van de organisatie. De feitelijke inhoud wordt bepaald door de kennis, de eigen belangstelling voor een bepaald thema en de contacten die de deelnemers hebben.

De blokkades die in structuren, hiërarchie en weerzin tegen verandering vaak hun oorsprong vinden, worden door netwerkend werken omzeild. In vergelijking tot traditionele projectteams kan versneld actie worden genomen, vindt kennisdeling op natuurlijke wijze plaats en worden de mogelijkheden tot samenwerking snel verkend en benut.

Inter- en intracompany networking 

In het IntercompanyLab komen bedrijven samen die zich committeren om tenminste één strategisch vraagstuk van henzelf in te brengen en om alle interdisciplinaire kennis beschikbaar te stellen om de vraagstukken die de anderen inbrengen succesvol op te lossen.

Artikel ‘IntercompanyLab: Strategieontwikkeling in een Netwerkproces’

Best Practice: Project FinPro (Openbaar Ministerie)