Netwerkaanpak voor Nationaal Coordinator Groningen

Door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is MeetingMoreMinds gevraagd om onder leiding van prof. dr. Annemieke Roobeek te werken aan een zorgvuldig opgebouwde (her)start van de versterkingsoperatie in de dorpenaanpak. Hiervoor is een netwerkgovernance ontworpen in samenwerking met de stakeholders. De dorpenaanpak heeft ten doel de versterkingsopgave van de bevingschade in Groningen te versnellen en daarmee tot een plan van aanpak te komen om een voorbeeld te kunnen zijn voor de rest van provincie Groningen.

Tijdens verschillende sessies met bezetting vanuit bewoners, NCG, Provincie Groningen en het Ministerie van Economische Zaken is specifiek aandacht besteed aan een eenvoudige governance, aan fysieke èn mentale schade, het perspectief van de burgers en jongeren, netwerkend samenwerken en het leren van de dorpenaanpak voor toepassing in het gehele bevingsgebied.

Vanwege het succes van de door MeetingMoreMinds ontwikkelde netwerkaanpak heeft de NCG MeetingMoreMinds gevraagd dit traject te vervolgen door de NCG te blijven ondersteunen gedurende 2023 om de interne netwerkwijze te bespoedigen en om de vraag van de bewoners centraal te stellen met een netwerkaanpak hieromheen.