Over MeetingMoreMinds

MeetingMoreMinds is de Webber van Netwerkend Werken in Ecosystemen

Netwerken ontstaan niet vanzelf. Het ontwerpen en activeren van netwerken en ecosystemen vereist meer dan materiekennis over het vraagstuk. De beschikking over toegang tot een uitgebreid kennisnetwerk , vooral van bedrijven, overheden, NGO’s, adviesorganisaties en financiële partijen is noodzakelijk. MeetingMoreMinds heeft door haar langdurige relaties een groot netwerk opgebouwd dat ingezet kan worden. In die zin is MeetingMoreMinds een verbinder van verbindingen, een super-connector die we in het netwerkjargon een Webber noemen. Wij leren dit ook weg in de projecten voor de opdrachtgevers. Zonder het opleiden en toerusten van Webbers kunnen netwerken en ecosystemen niet tot bloei komen. Zij zijn essentieel in de netwerkende manier van werken.

Participatief ontwikkelen van Strategie en Beleid rond complexe vraagstukken

MeetingMoreMinds is gespecialiseerd in het netwerken werken aan ingewikkelde zaken. Samen met de partijen die erbij betrokken worden, ontwikkelen we participatief de strategie. We zetten een traject uit waarbij medewerking vereist is, omdat wij vinden dat strategie ontwikkeling in private organisaties of beleidsontwikkeling in een publieke omgeving een zaak van de relevante betrokkenen is. Zonder betrokkenheid geen werkbare strategie. Een goede voorbereiding betaalt zich terug in de uitvoering. Wanneer mensen intrinsiek begrijpen waarom, wat, wanneer en hoe gedaan zou moeten worden, is de kans op een soepele implementatie met veel plezier zeer waarschijnlijk. Daarom kiezen wij voor een participatieve aanpak bij de ontwikkeling van strategie en beleid.