Artikelen en interviews

“Het beste besluit voor de organisatie”
Een interview met Eneco CEO As Tempelman, Cor-voorzitter Willem Hofman en voordrachtscommissaris Annemieke Roobeek omtrent het drieradenoverleg dat bij Eneco bestaat tussen de Raad van Bestuur, Raad van Medezeggenschap en de Raad van Commissarissen. Eneco won in 2022 de Driehoek 3D Trofee, de prijs voor het beste overleg tussen de drie raden.

‘Waar is die eagerness om strategisch mee te denken?’

Een interview in OR-Magazine: Vertrekkend werknemerscommissaris bij KLM Annemieke Roobeek en or-lid Harry Verschure blikken terug op hun samenwerking: geen geneuzel.

“Verduurzaming kan opkomst gele hesjes voorkomen”

Lees hier het interview van Annemieke Roobeek in Cobouw, over ecosystemen, co-creatie en de transitie naar circulair bouwen. Annemieke Roobeek is een van de sprekers tijdens de Praktijkdag Circulair bouwen, die wordt gegeven op 18 april 2019.

“Collaboration in ecosystems to unleash radical innovations in vertical farming” 

Een artikel van Annemieke Roobeek in het Chinese tijdschrift Richland Sources: “Ecosystems are combinations of networks of networks around a complex challange. Feeding Megacities is such a problem. Networking, collaboration, creativity, diplomacy, and working with many different parties on solutions for ‘the day after tomorrow’ are key ingredients that will change the landscape in the horticulture industry and that of food supply infrastructure in megacities in particular.”

“Novel indoor farming concepts for feeding megacities”

Een artikel van Annemieke Roobeek, in het Chinese tijdschrift Richland Sources, over de rol van Indoor Farming als oplossing voor de voedselvraag in Megacities. “The demand for fresh produce is increasing, Most of the world population will live in cities. Feeding the world means more and more securing access to fresh food in megacities where 5 billion people will live in 2030.”

Greentech Farming for Megacities

Artikel in Metropolitan Food Security, editie Feeding tomorrow’s cities 2.0, over Greentech Farming for Megacities. Het artikel leest u hier. Meer informatie vindt u op de website van Metropolitan Food Security.

‘Vergroot innovatiekracht in een ecosysteem’

Een interview met Annemieke Roobeek in Sigma: “Organisaties moeten meer samenwerken met andere partijen, in innovatieve ecosystemen. Dat bepleit wetenschapper, commissaris en adviseur Annemieke Roobeek. Want ‘netwerkend werken’ zorgt voor meer innovatie, meer toegevoegde waarde en meer plezier in het werk.”

Interview Annemieke Roobeek Hillenraad 100
Lees hier het interview van Annemieke Roobeek voor de Hillenraad 100; dé lijst van de 100 meest toonaangevende ondernemingen in de kennis en kapitaalintensieve (glas)tuinbouwsector. Roobeek geeft hierin aan hoe het Nederlandse tuinbouwcluster op dit moment te versnipperd opereert. Het bouwen van ecosystemen bestaande uit innovatieve bedrijven, start-ups en fast-growers, tezamen met wetenschappers en adviseurs, zal ervoor zorgen dat Nederland zijn internationale toppositie in deze sector behoudt.

HARDCOORE BUSINESSLEADERS
Een artikel in SCOPE over COO’s met Annemieke Roobeek: “Eén been in de bestuurskamer, het andere op de vloer: als bewaker van de operatie gaat de coo over de nitty gritty van duizenden mensen, de kleine radertjes waardoor het grote rad blijft draaien. De coo draagt daarmee – meer nog dan de ceo of cfo – verantwoordelijkheid voor de kern van onderneming.”

De horizontale netwerkleider

Annemieke Roobeek belicht het belang van netwerken als ze een beeld schetst van leiderschap in een netwerklandschap. In netwerkorganisaties zijn kenniswerkers constant in beweging en actief met meerdere activiteiten en rollen. Horizontale relaties en kennisverbindingen zijn essentieel om innovatief te kunnen werken en kennis optimaal te benutten. Dit landschap stelt andere eisen een leidinggevenden. Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spelen meerdere rollen waarbij het vitaal houden van netwerkrelaties een van de meest essentiële taken is.

Big Data en de Verzekeringsbranche
In mei 2018 komt er een belangrijke wijziging in de wetgeving op het gebied van privacy bescherming. Dit heeft consequenties voor veel bedrijven en organisaties die met data werken. Voor de verzekeringsbranche dus zeker urgent en actueel. Annemieke Roobeek schrijft in het artikel “Verantwoord gebruik Big Data is win-win voor verzekeraar en verzekerde” hierover. Het is gepubliceerd in AM:38, februari 2018, jaargang 40.

Big data en Collective intelligence bij de NS
In een onlangs verschenen artikel in het Tijdschrift voor de Politie, wordt een inkijk gegeven in een recente casus waarbij met behulp van big data de veiligheidsproblemen bij de NS worden aangepakt. Onder leiding van Annemieke Roobeek is er gewerkt aan een vernieuwende aanpak, waarbij big data en collective intelligence werden gecombineerd. Dit biedt mogelijkheden om een potentieel gevaarlijke situatie sneller te herkennen en in verdachte tijdig in te rekenen.

Interview Dutch Flower Magazine
 Annemieke Roobeek spreekt in dit interview voor het Dutch Flower Magazine over ecosystemen binnen de sierteelt en kassenbouwindustrie. Daarnaast licht zij toe hoe de opkomst van nieuwe technologieën en Big Data voor nieuwe kansen in de sector zorgen.

Strategie 3.0 betekent samenwerken en kennisdelen: MT interviewt Annemieke Roobeek.
Op 13 april 2017 zal Annemieke Roobeek een seminar geven over ‘The New Normal’ tijdens de Collegereeks Strategie 3.0. Naar aanleiding hiervan publiceerde MT een kort interview waarin Annemieke pleit voor een strategie 3.0 op basis van samenwerken en kennisdelen.

A New Growth Perspective for the Dutch Floriculture and Horticulture
This is an article about a new growth perspective for the Dutch floriculture and horticulture based on an interview with Annemieke Roobeek (originally published in Dutch in De Bloemisterij 48 (2016), p. 16-18).

Changing Times Call for New Models for Success: Business paradigms discussed at Women in Leadership Conference
Bij het tweede Annual Women in Leadership Conference van IESE Business School in Barcelona 24 januari 2017 sprak Annemieke Roobeek over de toegevoegde waarde van intergenerationele samenwerking. Lees hier het hele artikel naar aanleiding van de lezing.

Groter wordend zorgfrauderisico vraagt om publiek-privaat big data experiment
André Mikkers en Annemieke Roobeek stellen dat een groot big data experiment noodzakelijk is om het groeiende zorgfrauderisico aan te pakken. Hierbij verwijzen ze naar het succesvolle FinPro-onderzoek dat verborgen misbruik van en systeemfraude met publieke middelen zichtbaar maakte. Lees hier het artikel uit december 2016.

Groeisprong gloort voor de sierteelt
Het huidige Nederlandse sierteeltcluster met een centrale rol voor de veiling heeft zijn
langste tijd gehad, stelt Annemieke Roobeek. Telers, veiling en ketenpartners staan
samen met onder meer kassenbouwers en toeleveranciers voor de uitdaging te werken
aan een internationaal duurzaam ecosysteem met productie op afstand.
Bron: Vakblad voor de Bloemisterij 48, december 2016

FinPro geeft met verantwoorde big-datamethoden zicht op onzichtbare onveiligheid
Met nieuwe technieken kunnen patronen van ondermijning ontdekt worden. Annemieke Roobeek beschrijft hoe FinPro interessante aanwijzingen voortbracht voor het gerichter inzetten van menskracht en middelen voor prospectief veiligheidsbeleid en het tegengaan van systeemfraude.
Bron: het Tijdschrift voor de Politie, november 2016

European Policy Brief, Innovation for sustainability (I4S). Implication for Business
Annemieke Roobeek and Monique de Ritter collaborated in the I4S research group exploring innovation for sustainability in a broad international business context. The I4S research group consisted of early stage researchers (ESRs) and Senior Researchers (SR’s) and started in 2013 with a consortium of 7 (business) universities in Europe and one in South Africa.
Source: European Policy Brief, Innovation for sustainability (I4S), October 2016.

Laat de markt het doen
Voor het witboek ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ van Manpower werd Annemieke Roobeek onlangs geïnterviewd. Op pagina’s 18-23 geeft ze haar visie over de rol van marktpartijen als het Stadspodium Amsterdam, als voorbeeld voor de participatiemaatschappij.
Bron: ManpowerGroup Witboek ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, oktober 2016

Rethinking business education for relevance in business and society in times of disruptive change
What needs for changes in business education curricula are expressed by leading international corporations in the face of disruptive change towards a circular economy? This explorative study is based on interviews with business leaders, trend studies, advisory reports and academic literature.
The paper, written by Annemieke Roobeek and Monique de Ritter, was presented at the Learning and Educational Conference of the Academy of Management (AOM), Annual Conference, “Making Organizations Meaningful”, Anaheim, California, USA, 7 August 2016.

HardCOORE businessleaders: over de rol van de COO
Eén been in de bestuurskamer, het andere op de vloer: als bewaker van de operatie gaat de coo over de nitty gritty van duizenden mensen, de kleine radertjes waardoor het grote rad blijft draaien. De coo draagt daarmee – meer nog dan de ceo of cfo – verantwoordelijkheid voor de kern van onderneming. Lees hier het hele interview met Annemieke Roobeek, Erix Bax van de Koninklijke BAM Groep en John Voppen van Prorail in Mgmt, juni 2016

Over de toekomst van de SW-Bedrijven
Voor het Cedris en SBCM-congres werd Annemieke Roobeek geïnterviewd over de toekomst van SW-bedrijven. Roobeek pleit voor verbreding van de SW-bedrijven. Lees hier het volledige interview uit juni 2016.

Prof. dr. Annemieke Roobeek bij Van Liempt Live over Big Data experiment FinPro/NPRZ
Maandagavond 9 mei 2016 was Annemieke Roobeek te gast bij Van Liempt Live op RTL Z om te praten over het Big Data experiment met FinPro en NPRZ in Rotterdam-Zuid. Dit naar aanleiding van de publicatie van het Financieel Dagblad daarover eerder op de dag.
Bron: RTL Z, mei 2016

‘Zolang onveiligheid onder de radar blijft, ettert het door’
Kinderdagverblijven die alleen op papier bestaan, drugskoeriers die allemaal van dezelfde huisarts in een ander stadsdeel recepten krijgen, één BSN-nummer op verschillende postcodes of juist tientallen inschrijvingen van volwassenen op één adres. Het is een greep uit de resultaten die het bigdataproject Collectieve Intelligentie/FinPro in Rotterdam-Zuid heeft opgeleverd.
Bron: Financieel Dagblad, mei 2016

Gezocht: Commissaris die bestuurder uit comfortzone trekt
Commissarissen hebben meer dan ooit de taak om bestuurders scherp te houden op disruptieve ontwikkelingen in hun omgeving, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de continuïteit op lange termijn. KPMG-partner Edo Roos Lindgreen in gesprek met Annemieke Roobeek, commissaris bij onder meer ABN AMRO, over hoe commissarissen daar optimaal invulling aan kunnen geven.
Bron: FS Update Magazine, maart 2015

Social Objective Driven Enterprises on Innovation for Sustainability in a Collaborative Networking Ecosystem
The focus of this research will be on the question of what kind of collaborative, networking ecosystems can elevate social entrepreneurs that foster innovation for sustainability. To elaborate this research question we will focus both on a) ecosystems and the requirements for the creation of stimulating ecosystems, as well as on b) the role and capabilities of the social objective-driven entrepreneur on innovation for sustainability that acts as change maker at different levels. The research could give a better insight into the interaction between key elements of ecosystem business settings and the impact of objective-driven social entrepreneurship on the diffusion of Triple Bottom Line thinking in the ecosystem it operates in.
Bron: Social Science Research Network, 11 juni 2014

Dialoog tussen commissaris, externe toezichthouder en compliance gewenst
Compliance officers, commissarissen en externe toezichthouders: ze zijn de poortwachters die er mede voor moeten zorgen dat ondernemingen in de financiële sector zich aan de regels houden, ethisch verantwoord handelen en daarmee terugkeren in de gratie van het grote publiek. In Amsterdam verzamelen zich op een vrijdagmiddag in maart een vijftal van die professionele poortwachters (zie kader) die onder leiding van PwC-partner Eugénie Krijnsen en risk & compliance director Olivier Sueur debatteren over deze taak. Hoe kijken zij naar hun rol? Hoe gaan ze te werk? Waar toont zich hun leiderschap?
Bron: Bijlage FD, www.changingleadership.nl, nummer 2,  maart 2014

Het woord kapitalisme doet er steeds minder toe 
Iedereen heeft het erover: vergroening van de economie. Het bedrijf dat het begrip duurzaamheid nog niet in zijn jaarverslag noemt, loopt hopeloos achter. Er zijn hindermachten, maar toch is het tij niet meer te keren. Duurzaamheid wordt mainstream. Een interview met professor Annemieke Roobeek over de toekomst van duurzame economie.
Bron: Bureau De Helling, nummer 8, winter 2013

Vastgoed moet zich weer gaan verbinden: Eduard Schaepman in gesprek met Annemieke Roobeek
Als Eduard Schaepman zijn preferred person in business mag noemen dan is dat zonder enige twijfel Annemieke Roobeek. De zakelijke relatie gaat al bijna 20 jaar terug. Roobeek is voor Schaepman hét symbool van een netwerker pur sang. ‘Annemieke heeft er haar professie van gemaakt.’ Met haar expertise van transformatiemanagement heeft zij in de loop der jaren vele grote en kleine bedrijven leren innoveren, door het koppelen van innovatieve mensen aan ‘logge’ bedrijven. Haar grote gave is dat ze je altijd in contact weet te brengen met mensen die je graag wilt ontmoeten, zegt Schaepman. ‘Onze ambitie als Chalet Group is om de King of Transformation te worden in de vastgoedwereld, nou, Annemieke is de onbetwiste Queen of Transformation in organisaties.’
Bron: VGvisie, nummer 7, 2013

Wil de geëngageerde inkoper opstaan?!
Op 25 juni werden de bezoekers van de NEVI Inkoopdag 2013 getrakteerd op een dag vol inspiratie en praktische handvatten. De openingsspeech van Annemieke Roobeek was niet alleen de meest verrassende van de dag, het was in feite één grote wake-upcall aan het adres van inkopend Nederland.
Bron: Deal!, juli/augustus 2013

Duurzame strategie die staat
Het is moeilijk voor te stellen nu de werkloosheid in de sector oploopt, maar de zorg heeft binnen niet al te lange tijd mensen nodig. En daarmee ook 21e-eeuwse instrumenten die duurzame inzetbaarheid ondersteunen. Annemieke Roobeek: “Sustainable business modeling is een methode die duurzaamheid voor elke instelling binnen bereik brengt: gebaseerd op harde cijfers en een breed draagvlak.”
Bron: Inzicht (Stichting IZZ), juni 2013

Wat doet een netwerkend leider?
Hoe ziet dat nieuwe leiderschap er in de dagelijkse praktijk dan uit? Wat doet een moderne leidinggevende anders? Dáár zijn wij naar op zoek. We gingen erover in gesprek met Annemieke Roobeek, professor “Strategie en transformatiemanagement” aan Nyenrode Business Universiteit en tevens oprichtster van MeetingMoreMinds. In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies.
Bron: Leaders Online, april 2013

Anders denken loont
Met onze duurzame missie onderscheiden we ons nu alweer vijf jaar van de concurrentie. Tijd om een tussenbalans op te maken met onze strateeg Elmer de Boer en hoogleraar Annemieke Roobeek.
Bron: Puur, Medewerkersmagazine van Eneco, april 2013

Interview met Annemieke Roobeek: Grenzeloosheid Generatie Y biedt kansen voor innovatie’
‘Nederland ligt nog steeds visieloos aan de leiband van de fossiele energiesector’, stelt transitieprofessor Annemieke Roobeek. Voor verduurzaming heeft ze haar hoop meer gevestigd op een bedrijf als DSM dat al vanaf de jaren negentig met kleine bedrijven samenwerkt om tot innovatie te komen. En ook op de grenzeloze creativiteit en combinatiedrift van Generatie Y: ‘Jongeren kiezen nu veel minder voor het geld, maar voor inhoud van het werk en voor maatschappelijke impact.’
Bron: Petrochem, 03 – 2013

Annemieke Roobeek, Lineke Sneller en Monique de Ritter: Duurzaamheidsverslaggeving: de stand van zaken twintig jaar na Eckart Wintzens BSO
Grondlegger van duurzaamheidsverslaggeving John Elkington noemde in 1997 het BSO van Eckart Wintzen de wereldwijde pionier op het gebied van milieuverslaggeving – maar verwachtte dat het nog tientallen jaren zou vergen om ‘Triple P’-rapportages te professionaliseren. Hoe staat het vijftien jaar later met de duurzaamheidsrapportage van Nederlandse en Belgische beursgenoteerde ondernemingen? Op welke punten is verdere professionalisering nodig?
Bron: Holland Management Review: www.hmr.nl, maart-april 2013

Vastgeroest denken bellemert noodzakelijke vernieuwing
Om diegene die nu tussen de 25 en 40 jaar zijn enthousiast te houden voor het Nederlandse pensioenstelsel zullen oude wetmatigheden overboord moeten om ruimte te maken voor duurzame pensioenvoorzieningen.
Bron: Het Financieele Dagblad, 18 april 2011

Annemieke Roobeek: ‘Zuidas mag nog veel stedelijker’
Annemieke Roobeek stelt dat de Amsterdamse Zuidas ‘nog veel stedelijker mag’. Het is al een indrukwekkend financieel district maar er moet gewerkt worden aan het mengen van functies op straatniveau, meer groen en het creëren van gunstige voorwaarden voor de creatieve industrie. Pas dan kan de Zuidas een ‘Manhattan’ worden waar mensen graag komen.
Bron: Zuidas.nl, maart 2011

The barrage to a New Content of Work in the public sector
In this contribution we posit that the Dutch government needs to take a big hurdle to transform to The New Content of Work. We will discuss four paradoxes which illustrate well how within the government the recognition is present that change is needed, but at the same time it is hard to come to concrete actions. Rather than an accelerated transition, a stand-still is looking around the corner.
Bron: ‘Management in beweging’, Karssing, Bossert and Meuleman, 2011

De horizontale netwerkleider
Annemieke Roobeek belicht het belang van netwerken als ze een beeld schetst van leiderschap in een netwerklandschap. In netwerkorganisaties zijn kenniswerkers constant in beweging en actief met meerdere activiteiten en rollen. Horizontale relaties en kennisverbindingen zijn essentieel om innovatief te kunnen werken en kennis optimaal te benutten. Dit landschap stelt andere eisen een leidinggevenden. Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spelen meerdere rollen waarbij het vitaal houden van netwerkrelaties een van de meest essentiële taken is.
Bron: De Leiderschapsbox, Managementboek, 2011.

Roobeek klokkenluider Fortis
Ex-commissaris Annemieke Roobeek deed drie jaar voor de ondergang van Fortis haar beklag over misstanden in het bestuur van de bankverzekeraar.
Bron: NRC Handelsblad, 30 september 2010

The Contribution of Creative Businesses in Reshaping City Renewal
In de zogenaamde ‘Tuin steden’ die zich buiten de A10 ring bevinden heeft een dramatische verandering in de populatie plaatsgevonden. Deze nieuwe wijken van de stad zijn tussen eind jaren 1940 en begin jaren 1960 gebouwd. In de ‘Tuin steden’ leefden families zeer tevreden voor tientallen jaren, totdat er eind jaren 1980 een grote verandering plaatsvond in de compositie en achtergrond van de populatie. De oorzaak van deze verandering was de migratie van de bestaande bewoners naar de ‘suburbs’ buiten Amsterdam, en de komst van grote migrantenfamilies die aangetrokken werden door de lage woningprijzen.
In deze setting wordt een innovatieve interventie in de stedelijke renovatie beschreven. De interventie is een introductie tot een speciale samenstelling waarin vijfentwintig bedrijven meer zijn dan huurders van een gerenoveerd voormalig schoolgebouw in dit gebied. De bedrijven zijn toegewijd om sociale en culturele activiteiten in de buurt te organiseren, en ze voorzien in stages voor de jeugdigen die de multiculurele samenleving van de wijk representeren.
Bron: Annemieke Roobeek, bijdrage aan conferentie uit Kadmos Verlag, verschenen juli 2011

Het Vrije Licht
Licht is een wonderlijk fenomeen dat de mensheid al eeuwig bezighoudt. Zonder licht geen leven, geen zicht, geen perspectief. Licht in de duisternis is de uitdrukking voor hoop, voor het uitzicht op betere tijden. Licht als baken om in het donker aan te geven waar je bent. Niet voor niets vroeg Goethe op zijn sterfbed om “meer licht”.
Bron: Prof. dr. Annemieke Roobeek 22 December 2008

NDSM
Weinig terreinen aan het IJ in Amsterdam-Noord kennen de vanzelfsprekende aantrekkingskracht zoals het voormalige NDSM terrein. Hier spreken de wind,de wolken, de schittering van het licht van de zon en de maan in het water van het IJ je aan. Dit is het balcon aan het IJ. Met uitzicht op de stad Amsterdam, waar je weet dat het bruist, terwijl de stilte van de werf je omringt. Vrij toegankelijk voor iedereen. Dit is openbare ruimte in alle eenvoud en kracht.
Bron: Prof. dr. Annemieke Roobeek, 22 December 2008.

Werknemer van de toekomst vraagt om anders managen
De jeugd heeft de toekomst! Maar is dat eigenlijk wel zo in het Nederlandse bedrijfsleven? Zijn werkgevers voorbereid op de komst van een nieuwe generatie medewerkers? En welke rol speelt P&O hierin? Een hele belangrijke, aldus Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Business Universiteit Nyenrode.
Bron: Annemieke Roobeek. ‘Werknemer van de toekomst vraagt om ànders managen’. Augustus 2007.  

Van Politieke Achterkamertjes naar een Netwerkende Overheid in Open Space?
In het kader van de noodzakelijke ontkokering van de overheid op alle niveau’s heeft Annemieke Roobeek een pleidooi gehouden voor een transformatie naar een netwerkende overheidsorganisaties met ondernemende ambtelijke leiders, betrokken medewerkers en betrouwbare politici. Een netwerkorganisatie opereert in Open Space, waarbij interne en externe netwerkcontacten als vrije kennisstromen de verbindingen vormen tussen ambtenaren en de betrokkenen stakeholders in de uitvoeringsprojecten.
Bron: Annemieke Roobeek, Symposium SZW, 19 juni 2007

Van Zij, naar Ik, naar het Nieuwe WIJ – De Creatieve Community beweging en de Solids
Annemieke Roobeek: “We zijn het Creativiteitstijdperk binnengegaan. Niet alleen mensen in de mode, reclame of media moeten creatief zijn, maar we zien dat steeds meer bedrijfstakken naarstig zoeken naar creatievelingen. Immers, bedrijven moeten hun concurrentiekracht zoeken in innovaties en nieuwe concepten voor produkten en diensten.”
Bron: Annemieke Roobeek. Solid Event Toespraak, Ijburg-Amsterdam, 30 mei 2007

De kracht van kennis delen
Roobeek: ‘Voorwaarde voor het slagen van samenwerking is dat een duurzame relatie wordt aangegaan met andere partijen. Een relatie waarin van twee kanten wordt geinvesteerd. In een dergelijk netwerk vindt de interactie plaats tussen professionals die dezelfde taal spreken. Samen gaan ze een ontwikkelingstraject in waarbij het uitgangspunt is dat het delen van kennis leidt tot meer kennis en betere marktkansen.’
Bron: ‘De kracht van kennis delen’ In: GeoVisie. Oktober 2005.

Strategic Management from the Bottom Up
Strategic Management from the Bottom Up is a concept that has developed from action research. The concept forms a start of a managerial, organizational and institutional process of change which has to result in a flexible organization with open decision-making processes. This article reports the backgrounds and results of an action research project with four international companies and one large regional police corps that formed the lifelike ‘laboratory of the future’ in which the concept of Strategic Management from the Bottom Up was developed and tested in practice.
Bron: Annemieke Roobeek. Strategic Management from the Bottom Up. The start of a process of managerial, organizational and institutional change. Dialogues on Work and Innovation. Volume 2. 1996.

Management-generatiekloof
Valt de management-generatiekloof te dichten? Hier gaat het veeleer om het anders aansturen van een jongere generatie die gewend is voortdurend te schakelen en bij te blijven door constant te leren. Aansturing van zulke mensen vraagt andere vaardigheden van de huidige managers. Maar juist deze managers hebben in verhouding weinig bijgeleerd en zijn het leren min of meer verleerd. Hier zit een belangrijke oorzaak voor het langzamen vernieuwingstempo in bedrijven.
Bron: Annemieke Roobeek. ‘Management-generatiekloof’. In NRC. 29 oktober 1994.

Netwerken

Netwerken voor het ondernemerschap
Het netwerk bevorderen ondernemerschap is een initiatief van de provincie Groningen dat, zoals de naam al doet vermoeden, het ondernemerschap in onze provincie wil bevorderen. De kracht van het netwerk is de diversiteit aan mensen en de connecties tussen de leden.
Bron: Personeelsblad Gronoloog. december 2008

Intercompany Lab©

IntercompanyLab: Strategieontwikkeling in een netwerkproces
Strategievorming kan sneller, spannender en effectiever wanneer het met meer netwerkbedrijven tegelijkertijd wordt gedaan. Dit is de gedachte achter IntercompanyLab.In het artikel ‘IntercompanyLab: Strategieontwikkeling in een netwerkproces’ legt Annemieke Roobeek uit hoe het IntercompanyLab werkt en waarom intercompany netwerken zo belangrijk is voor organisaties om te overleven. Daarnaast worden de grondslagen voor de aanpak van het IntercompanyLab besproken.
Bron: Annemieke Roobeek, januari 2008.

Intercompany Networking
MeetingMoreMinds is de eerste high touch-high tech intercompany netwerkorganisatie. Een groeiend aantal Nederlandse ondernemingen durft het aan om kennis te delen, samen projecten op te zetten en de medewerkers te laten netwerken. Hoe werkt dat in de praktijk?
Bron: Annemieke Roobeek & Erik Mandersloot, I&I 19e jaargang 2001

De horizontale netwerkleider