Wie zijn wij?

MeetingMoreMinds is de specialist in het organiseren van produktieve netwerken tussen en binnen bedrijven.

Het snel genereren en toepassen van kennis en inzichten wordt steeds belangrijker. De beperkingen van de eigen bedrijfsgrenzen kunnen omzeild worden door gebruik te maken van nieuwe netwerkconcepten die we met intercompany networking aanduiden.

MeetingMoreMinds is de onafhankelijke netwerk-organizer die bedrijven blijft voeden met de nieuwste inzichten en concepten op het gebied van strategie, innovatie en netwerken. Wij zijn actief in tal van projecten waarin we de omslag naar een netwerkorganisatie begeleiden.

MeetingMoreMinds initieert en organiseert netwerkvorming tussen en binnen organisaties, zowel in de publieke als private sector. Goed georganiseerde netwerken zijn slagvaardige samenwerkingsverbanden waarin de leden met elkaar duurzame, productieve relaties aangaan.

MeetingMoreMinds is de specialist op het gebied van netwerken en is in 1999 op initiatief van Annemieke Roobeek opgericht. Zij heeft op veel gebieden netwerkconcepten ontwikkeld en toegepast in de praktijk.

MeetingMoreMinds is een organisatie die bestaat uit mensen van diverse ‘markten en achtergronden’. Wij onderscheiden ons door de rijkdom aan wetenschap en expertise die dit oplevert.