Boeken

Responsible Business
Annemieke Roobeek, Jacques de Swart en Myrthe van der Plas.
(ISBN 978-0-7494-8060-8)

Responsible BusinessTot voor kort was winst de drijvende kracht voor de meeste zakelijke beslissingen. Het boek Responsible Business beschrijft hoe bedrijfsstrategie meer moet behelzen dan slechts financiële vooruitgang; er moet ook gedacht worden aan de voordelen voor de medewerkers en het milieu. In 7 stappen wordt beschreven hoe een bedrijf beslissingen kan maken waarbij rekening wordt gehouden met people, planet en profit. Dit betekent dat persoonlijke waarden, ethiek en moraal kunnen worden afgestemd op zakelijke doelen en algemene bedrijfsstrategie.

Het nieuwe boek van Annemieke Roobeek, Jacques de Swart en Myrthe van der Plas te bestellen via de Kogan Page webpagina.

Donderdag 19 april was de boeklancering van Responsible Business. Een foto impressie van deze dag kan hier worden gevonden.

Perspectieven op Leiderschap
Jaap Boonstra, André de Waal, Rudy Kor & Britta Gielen, Hans van der Loo, René ten Bos, Mark van Twist, Annemieke Roobeek en Janka Stoker.
(ISBN 978-94-627-6232-9)

Het nieuwste boek waaraan Annemieke Roobeek een bijdrage heeft geleverd verschijnt is nu te bestellen, en is voor €26,90 verkrijgbaar. 

In Perspectieven op leiderschap bundelen acht gerenommeerde auteurs hun krachten en geven een breed perspectief van leiderschap. In acht hoofdstukken geven ze actuele inzichten, praktijkvoorbeelden en concrete suggesties om effectief te zijn als leider in organisaties.  U krijgt antwoord op de vele vragen die leven rond leiderschap en wordt uitgenodigd om uw eigen leiderschapskwaliteiten te verdiepen en versterken.

Klik hier voor een preview van het boek: perspectieven op leiderschap.

Klik hier voor verschillende recensies over ‘Perspectieven op leiderschap’ op Managementboek.nl

Sustainable Business Modeling – Een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek en Prof. Dr. Jacques de Swart MBA (ISBN 978-90-526-1930-9)

Klik hier voor een samenvatting van het boek uit Management Executive.

Sustainable business modeling

Veel ondernemingen en organisaties zoeken naar een betere balans tussen People, Planet en Profit. Maar hoe vindt u die? Strategische beslissingen over een duurzame bedrijfsvoering neemt u in elk geval niet op basis van een vaag onderbuikgevoel. Hoe krijgt u wél grip op de situatie?

‘Sustainable Business Modeling’ helpt ondernemingen zicht te krijgen op wat voor hen de juiste beslissingen zijn. SBM is een combinatie van kwantitatief (laten) rekenen en kwalitatief action research en action learning, waarbij medewerkers en management – via strategische rondetafelgesprekken – marktgegevens, studies en andere relevante informatie inbrengen.

Door met elkaar prestatie-indicatoren te formuleren, deze van een waarde te voorzien en te koppelen aan duurzame strategische doelstellingen, wordt niet alleen de strategie op een transparante wijze geformuleerd, maar ook het pad er naartoe cijfermatig onderbouwd. Het rekenhart van dit proces wordt gevormd door The Business Simulator.

Het shared value-concept van Michael E. Porter is enthousiast ontvangen. Maar het bleef een concept in een black box. Met ‘Sustainable Business Modeling’ en ‘The Business Simulator’ hebben de auteurs dit concreet en inzichtelijk weten te maken, met een laagdrempelige, interactieve aanpak en met harde cijfers als uitkomst.

De simulatiemogelijkheden en visualisaties geven ruimte voor een objectieve discussie. Hoe dat in de praktijk werkt, komt naar voren in de verschillende cases – uit de zorg, de metaalindustrie, een science center en de energiesector – die in dit boek stap voor stap beschreven worden. ‘Sustainable Business Modeling’ biedt een effectief handvat voor transparantie in de strategische besluitvorming over duurzame bedrijfsvoering, zodat u niet alleen de interne, maar ook de externe stakeholders meekrijgt.

Sustainable Business Modeling is uitverkocht, maar gelukkig is er een nieuw boek: Responsible Business, zie hierboven voor meer informatie.

Netwerkend Valoriseren – Waarde toevoegen aan kennis
Annemieke J.M. Roobeek (ISBN 978-90-484-0454-4)

Dit inspirerende boek neemt u op een handzame manier mee door het proces van Netwerkend Valoriseren. Immers, kennisdoorbraken en innovaties komen tot stand door nieuwe verbindingen te maken binnen de wetenschap en met toegepaste kennis uit het bedrijfsleven of (maatschappelijke) organisaties. Netwerkend werken is hiervoor een sleutelbegrip.

Klik hier om het boek als e-book gratis te downloaden.

Management in beweging – De belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de publieke sector
E. Karssing, H. Bossert, L. Meuleman (Red.) (ISBN 978-90-232-4806-4)

Alles beweegt. Phantha rhei. Dit boek doet verslag van een veelheid aan ontwikkelingen in het management in de publieke sector. Het zijn de impressies van docenten en onderzoekers die de afgelopen tien jaar gedoceerd hebben aan de Public Sector MBA van de Nyenrode Business Universiteit.

Annemieke Roobeek heeft samen met Frits Grotenhuis een hoofdstuk met het thema ‘Het Andere Werken’ geschreven: “De barrage naar het Andere Werken in de publieke sector”. Het Andere Werken vertegenwoordigt een nieuwe stroming waar het vooral draait om de inhoud van het werk en wijze van aansturing. Dit zal voor de overheid een veel verdergaande vernieuwing van arbeidsverhoudingen en stijl van werken met zich meebrengen dan het tot nu toe bekende ‘Nieuwe Werken’.

Netwerklandschap – Een routeplanner voor transformaties naar netwerkorganisaties Annemieke J.M. Roobeek (ISBN 90-5261-532-2)

Netwerkorganisaties zijn de voorlopers van het nieuwe weefsel van kenniseconomieën in de netwerksamenleving. Dit boekje is te zien als een routeplanner. Het is geschreven op basis van academische inzichten en jarenlange praktijkervaring met transformaties naar netwerkorganisaties in uiteenlopende bedrijven en organisaties.

 Dit boek is online te downloaden via deze link: Netwerklandschap. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.

Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen
Prof. dr. Annemieke J.M. Roobeek en Marjanne van der Helm MSc (ISBN 978-90-484-0864-1)

In het project ‘Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen’ is in vier korpsen van 2008 tot medio 2009 gewerkt met divers samengestelde teams aan een netwerkende stijl van werken rondom concrete criminaliteitsvraagstukken. Daarbij is ook met elkaar gewerkt aan een nieuw model voor investigation met aandacht voor netwerken. In dit boek wordt dit model uit de doeken gedaan.

Dit boek is online te downloaden via deze link: Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen.

Stadt und Urbanität: The New Metropolis (Duits/Engelstalig) (2011)
Nieuwe uitgave door M. Messling, D. Läpple en J. Trabant (ISBN (978)-3-86599-127-0)

Steden zijn misschien wel de meest complexe structuren die mensen hebben gecreëerd. Metropolen laten met hun verschillende vormen en materialen economische, sociale, technologische, ecologische en culturele dimensies zien van de mondiale samenleving en veranderingen hierin. Het is een interdisciplinair boek met contributies vanuit stedelijke ontwikkeling, stedenbouw, architectuur, genderstudies, literatuur en cultuur.

Annemieke Roobeek heeft een hoofdstuk in dit boek geschreven over een innovatieve interventie in Amsterdam, waarin een netwerkbenadering centraal stond: “The contribution in reshaping city renewal. The case of the Huygens in Amsterdam, the Netherlands“.  Door deze interventie heeft zij samen met de verschillende stakeholders kunnen bewerkstelligen dat een pand dat eigenlijk bestemd was voor de sloop hergebruikt kon worden als een plaats waar kleine, creatieve bedrijfjes zich kunnen vestigen.  MeetingMoreMinds is momenteel ook in dit gebouw (‘De Huygens‘) in Amsterdam gevestigd. Het boek is hier verkrijgbaar.

De Leiderschapsbox – Deel 4 de horizontale netwerker
Hoe leiders opereren in netwerkorganisaties. Door: Annemieke Roobeek

Luisterboek.

‘De Leiderschapsbox’ biedt een compleet verzorgde safari door de wereld van leiderschap in de vorm van audio-CD’s die elk een ander aspect van leiderschap belichten.

Annemieke Roobeek belicht in deze serie ‘Leiderschap in een netwerklandschap‘. In netwerkorganisaties zijn kenniswerkers constant in beweging en actief in meerdere activiteiten en rollen. Horizontale relaties en kennisverbindingen zijn essentieel om innovatief te kunnen werken en kennis optimaal te benutten. Dit landschap stelt andere eisen aan leidinggevenden. Horizontale netwerkleiders verrichten meerdere activiteiten en spelen meerdere rollen waarbij het vitaal houden van netwerkrelaties één van de meest essentiële taken is.

Dit luisterboek is verkrijgbaar bij uitgeverij Management Boek: Klik hier.