Nieuws

Artikel: Duurzaamheidsverslaggeving: de stand van zaken twintig jaar na Eckart Wintzens BSO

 

Door Annemieke Roobeek, Lineke Sneller en Monique de Ritter, Holland Management Review, maart-april 2013

Grondlegger van duurzaamheidsverslaggeving John Elkington noemde in 1997 het BSO van Eckart Wintzen de wereldwijde pionier op het gebied van milieuverslaggeving – maar verwachtte dat het nog tientallen jaren zou vergen om ‘Triple P’-rapportages te professionaliseren. Hoe staat het vijftien jaar later met de duurzaamheidsrapportage van Nederlandse en Belgische beursgenoteerde ondernemingen? Op welke punten is verdere professionalisering nodig?
Bron: Holland Management Review: www.hmr.nl