Nieuws

MeetingMoreMinds verhuist naar het PanamaPaar gebouw per 9 januari 2017

panamapaar

Het nieuwe bezoek- en postadres van MeetingMoreMinds is per 9 januari 2017:

MeetingMoreMinds

Panamalaan 8E

1019 AZ Amsterdam

We verwelkomen u graag op onze nieuwe locatie in het nieuwe jaar!