Nieuws

Wat is er nodig om leiding te geven aan een netwerkorganisatie?

Voor een artikel over leiding geven aan een netwerkorganisatie heeft MT.nl de expertise van Annemieke Roobeek ingeschakeld.

‘Uiteraard hebben netwerkorganisaties ook leidinggevenden, maar dat zijn eerder meewerkende voorvrouwen en -mannen.’ geeft Annemieke Roobeek aan. ‘Netwerkers zijn de wegbereiders om het netwerk weer verder uit te breiden.’