Nieuws

Big Data en de Verzekeringsbranche

In mei 2018 komt er een belangrijke wijziging in de wetgeving op het gebied van privacy bescherming. Dit heeft consequenties voor veel bedrijven en organisaties die met data werken. Voor de verzekeringsbranche dus zeker urgent en actueel.  Prof. dr. Annemieke Roobeek schrijft in het artikel “Verantwoord gebruik Big Data is win-win voor verzekeraar en verzekerde” hierover. Het is gepubliceerd in AM:38, februari 2018, jaargang 40.