Nieuws

Are you a responsible decisionmaker?

Executive Women Event 2024: ‘Ben je een verantwoorde decision maker?’
Hoe kunnen leiders bijdragen aan een eerlijker, duurzamer en veerkrachtiger toekomst? Dat lukt alleen door bij alle strategische beslissingen de verbinding te zoeken tussen bedrijfswaarden en persoonlijke waarden, aldus de sprekers tijdens het Executive Women Event 2024. Bedrijven mogen er niet langer mee wegkomen als ze zich niet aan de regels houden. ‘We moeten het morele kompas van het individu naar het bedrijf brengen.’ Lees het volledige verslag hier.

 

Executive Women Event 2024: ‘Are you a responsible decision maker?’
How can leaders contribute to a more fair, more sustainable, and more resilient future? This can only be achieved by seeking the connection between corporate values and personal values in all strategic decisions, according to the speakers at the Executive Women Event 2024. Companies can no longer get away with not following the rules. ‘We must bring the moral compass of the individual to the company.’ Read the full report here.