Anouk Geenen, BSc

 

Anouk Geenen heeft van juni 2017 tot februari 2018 bij MeetingMoreMinds gewerkt. Als junior consultant heeft zij geholpen bij de research en analyse van diverse projecten op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie en netwerkend werken in organisaties. Zo was ze betrokken bij de golfsgewijze aanpak voor circulaire en klimaatadaptieve steden in de regio Zwolle, en heeft ze voor de gemeente Utrecht mogelijke nieuwe groeimarkten onderzocht. Voor het ICTU project heeft zij onderzocht hoe en waar Big Data kan worden ingezet voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Valoriseren van kennis is een ander gebied waar Anouk bij betrokken was.