ANWB – Ambitie 2020

Prof. dr. Annemieke Roobeek en MeetingMoreMinds ondersteunen en adviseren de ANWB op de weg naar netwerkend werken. De ANWB wil met netwerkend werken ruimte geven aan nieuwe vormen van leiderschap en innovatief en creatief werken stimuleren. Hierbij hebben zij verschillende doelstellingen voor ogen zoals: werknemers en managers die met een blik naar de toekomst kijken, het invoeren van het nieuwe/andere werken, inspelen op de veranderde inhoud van het werk, nieuw leiderschap en werknemers die buiten eigen kaders kijken en denken.

Annemieke Roobeek geeft masterclasses over netwerkend werken, intelligent versnellen, nieuw leiderschap en intergenerationeel samenwerken. Met een blik op de toekomst zal er ook een masterclass worden gegeven over duurzaamheid en innovatie.

Daarnaast ondersteunt en adviseert MeetingMoreMinds de ANWB bij het inbedden van de Ambitie 2020 in toekomstgerichte bedrijfsactiviteiten. MeetingMoreMinds werkt samen met de ANWB om de Ambitie 2020 van papier te vertalen naar de praktijk, wat moet leiden tot vernieuwende business activiteiten. Tegelijkertijd worden netwerkenderwijs  interne en externe partnerships gecreëerd die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de ANWB en Ambitie 2020.