Creative Generation

De Nederlandse economie zal in de toekomst steeds innovatiever en creatiever moeten worden om mee te kunnen in de internationale concurrentie. Dit betekent echter ook dat medewerkers beter uitgerust moeten zijn met creativiteit, kennis, handelingsbekwaamheid, initiatief en beslissingsvermogen. Laat deze vraag naar creativiteit en initiatief nu net aansluiten bij het profiel van de creative generation, geboren na 1985, die langzamerhand de arbeidsmarkt opkomt. Deze generatie, in de media en onderzoek met vele namen aangeduid (Einstein Generatie, Y Generation), is opgegroeid met computers en internet. Op internet (YouTube, blogs) en in games zijn de jongeren gewend om hun creativiteit aan te spreken en eigen materiaal als filmpjes of teksten te produceren, anders dan alleen te consumeren. Ze leren van jongs af aan met complexe en grote hoeveelheden informatie om te gaan en leren op meer laterale wijze. Deze jongeren zijn natuurlijke multitaskers, gewend om multidisciplinair te denken en (samen) te werken. Anders dan de generaties voor hen.

Intergenerationeel samenwerken

Het lijkt zo logisch om actief in te zetten op samenwerking tussen verschillende generaties, maar de scheidingen tussen generaties zijn groter dan gedacht. Intergenerationeel samenwerken geeft oudere medewerkers gelegenheid om ervaringen over te dragen, maar levert jongere medewerkers juist ook de gelegenheid om hun kwaliteiten te laten zien. Vaak zijn dat kwaliteiten waar oudere generaties zich nauwelijks van bewust zijn. Denk hierbij aan de enorme handigheid in sociale netwerksites, het snel vinden van geschikte achtergrondinformatie, het doen van internationaal vergelijkend onderzoek, het raadplegen van hun persoonlijke netwerk elders om snel iets te weten te komen en tot slot het bondig en begrijpelijk weergeven in presentaties in plaats van dikke rapporten.

Het voordeel van bewust samenwerken tussen generaties is door onderzoek van MeetingMoreMinds en van o.a. Manpower bevestigd. Opmerkelijk is dat de immateriële waarden, zoals inhoudelijk zinvol werk doen, veel meer benadrukt wordt dan een goed salaris of een hippe werkplek. Het werkklimaat en de stijl van leidinggevenden wordt wel als belangrijk ervaren. Ego’s die alles denken te weten zijn uit, horizontaal leiderschap is gewenst. Het gaat om teamplayers die mensen laten groeien met elkaar. Jonge mensen willen graag meedenken en zijn leergierig, ook naar wat oudere medewerkers te bieden hebben.

Best Practice: ProActNow! (PAN)