Democratie en Leiderschap

Ter ere van de opening van het Academisch Jaar 2023-2024 voor Nyenrode Business Universiteit werd prof. dr. Annemieke Roobeek gevraagd om te spreken. Geïnspireerd door o.a. Alkibiades (door Ilja Leonard Pfeijffer) koos professor Roobeek voor het thema Democratie en Leiderschap.

 

 

Democratie en Leiderschap

We bevinden ons in een bijzonder tijdsgewricht waarin nieuw politiek leiderschap zich aandient. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen enorm. Verduurzaming, wonen, kansenongelijkheid en brede welvaart zijn onderwerpen voor een samenhangend verhaal waar politiek leiderschap zich mee kan profileren. Er is behoefte aan breed gedragen toekomstperspectief. Dit is het een uitgelezen  moment om te reflecteren op Democratie en Leiderschap. Hoe is de democratie en haar instituties onder druk komen te staan? Wat zijn de remedies om de basis van de democratie, de burgers,
weer actief te betrekken bij de strategische keuzes die gemaakt moeten worden in tijden van transformatie? Kan de inhoud van argumenten in een democratische dialoog weer ruimte krijgen boven ongefundeerde meningen en populistische framing? Ik ga het hebben over de lerende samenleving, over concrete voorbeelden hoe het wél kan, over het netwerkend weefsel dat de democratie doet leven. Er is urgentie voor ambitieus nieuw leiderschap gestaafd op de democratische waarden van samenwerking in het algemeen belang. Democratiseren is een werkwoord. Het gaat erom de democratie naar een hoger plan te brengen en de democratische vrijheid van burgers nu en in de toekomst veilig te stellen.

 

De volledige publicatie Democratie en Leiderschap (NL) is digitaal beschikbaar.