Fortis Bank Nederland

Onder begeleiding van MeetingMoreMinds heeft de ondernemingsraad van Fortis Bank Nederland van februari t/m december 2009 gewerkt aan een nieuwe vorm van medezeggenschap: in Netwerkstijl. Door professionalisering en netwerksamenwerking is de OR goed aangesloten op interne en externe kennisdragers en positioneert zij zich als een strategisch sparringspartner van het bestuur en Transitie Team. Strategische thema’s die de OR proactief heeft verkend en in geadviseerd zijn o.a. ‘duurzaamheid’, ‘het nieuwe werken’ en ‘het nieuwe leiderschap’.

Gerrit Zalm (Transitie Team) zegt op zijn weblog (10 december 2009) over de ondernemingsraad nieuwe stijl het volgende: “Terug op de Gustav Mahler is er een bijeenkomst met de Ondernemingsraad van FBN, waarvoor Caroline Princen, Frans van der Horst en ik zijn uitgenodigd. Ook is commissaris-to-be Annemieke Roobeek aanwezig en twee vertegenwoordigers van de COR van ABN AMRO. Dit keer gaat de OR geen commentaar leveren op de plannen van het Transitieteam, maar worden de eigen plannen voor de gewenste nieuwe werkwijze van de Ondernemingsraad uiteengezet. Er is een uitvoerige presentatie met lichtbeelden en filmpjes incluis. In mijn woorden komt het erop neer dat men afwil van de oude formele en reactieve werkwijze. Men wil proactief zijn, zelf thema’s agenderen en gaan werken via een netwerkformule waarbij de kennis van interne medewerkers en externen wordt benut. Men wil zich opstellen als gesprekspartner/adviseur van de leiding en ook verantwoordelijkheid nemen voor moeilijker zaken. Een aantal thema’s heeft men al verder uitgewerkt zoals ‘het nieuwe werken’ en ‘leiderschap’. Ik ben enthousiast over dit initiatief en datzelfde geldt voor Caroline Princen en Frans van der Horst. Het zou mooi zijn als de nieuwe bank ook op het gebied van Ondernemingsraad nieuwe stijl een voorloper kan zijn.