Het Discours

Stichting Het Discours stelt zich ten doel om bewustwording te creëren over de huidige crisis, en aan te zetten tot individueel verantwoordelijkheidsbesef.

Dit wordt gedaan middels een multimediaal programma waarbij gebruik gemaakt wordt van bronnen uit de wetenschap, kunst, theologie, (klassieke) literatuur, muziek en documentaire om de crisis te duiden, te verdiepen en te begrijpen. In het programma komen de volgende vragen aan bod:

Wat zijn de fundamentele oorzaken van de financiële en de economische crisis? Waarom is de klimaatcrisis zo gepolitiseerd? Zijn er voor de voedselcrisis andere oorzaken dan droogte? Hoe worden het financieel-economische bestel, de vastgoedwereld en  bovengrondse bedrijfs- en overheidsactiviteiten ondermijnd door geldstromen die buiten het officiële geldcircuit ‘verdiend’ zijn? Hoe tastbaar en robuust zijn de nieuwe perspectieven en wat kun je zelf daaraan bijdragen?

Voor de sessies worden deelnemers persoonlijk uitgenodigd op basis van hun kritische geest en vermogen tot zelfreflectie. De groep deelnemers bestaat uit een breed scala vertegenwoordigers uit het private en publieke domein.

Het Discours vindt plaats op Nyenrode Business Universiteit, op 15 oktober, 19 november en 17 december 2012.