InterCompany Lab

Het InterCompanyLab is een netwerkaanpak waarin bedrijven samenkomen die zich committeren om tenminste 1 strategisch vraagstuk van henzelf in te brengen en om alle interdisciplinaire kennis beschikbaar te stellen om de vraagstukken die de anderen inbrengen succesvol op te lossen.

Artikel ‘IntercompanyLab: Strategieontwikkeling in een Netwerkproces’