Interview met Annemieke Roobeek in De Helling: “Kapitalisme doet er steeds minder toe”

De Helling, Winter 2013, nummer 4

Iedereen heeft het erover: vergroening van de economie. Het bedrijf dat het begrip duurzaamheid nog niet in zijn jaarverslag noemt, loopt hopeloos achter. Er zijn hindermachten, maar toch is het tij niet meer te keren. Duurzaamheid wordt mainstream.

Klik hier voor de PDF versie van het interview.