Valorisatie bij KNGF

Het KNGF organiseert in samenwerking met MeetingMoreMinds een Strategische Dialoog gericht op het realiseren van kennisvalorisatie binnen de fysiotherapie. In deze dialoog worden verschillende subgroepen binnen het KNGF ledenbestand uitgenodigd in vijf sessies om de uitdagingen en kansen voor valoriseren in kaart te brengen. Naast deze vijf fysieke sessies zal er parallel een digitale dialoog met behulp van CouncilWise plaatsvinden. Op deze manier kunnen een aantal strategische, kwalitatieve vragen aan de achterban van de KNGF gesteld worden. Het doel van deze Strategische Dialoog is tweeledig:

1) Het identificeren van thema’s voor concrete valorisatie activiteiten, intern en extern van de KNGF

2) Tot een netwerkende werkwijze komen, intern en extern, om meerwaarde te leveren