Leonore ten Hulsen, BA & LLB

Leonore werkte vanaf de zomer 2017 tot begin 2018 bij MeetingMoreMinds. Zij was verantwoordelijk voor onder andere ondersteuning en achtergrondresearch omtrent onderwerpen als netwerkend werken voor klimaatadaptatie, urbanisatie en circular economy. Zij studeerde Liberal Arts & Sciences aan het University College Utrecht, en Nederlands recht aan de universiteit Utrecht. Ze heeft gewerkt aan een project over golfsgewijze aanpak voor circulaire en klimaatadaptieve steden, waarbij Zwolle en de regio Twente betrokken waren. Ook was zij mede verantwoordelijk voor een onderzoek voor ICTU, waarbij rond drie hoofdthema’s is onderzocht hoe Big Data zou kunnen helpen om een groot maatschappelijk probleemstuk op te lossen. Voor de gemeente Utrecht heeft zij onderzocht wat de voorspelde groeimarkten van de afgelopen 10 jaar waren voor de gemeente, en hoe dit advies is geïmplementeerd. Het doel van dit project voor de gemeente Utrecht was om nieuwe groeimarkten te identificeren voor de komende jaren, om hun unieke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt te behouden en te versterken.