Monique de Ritter MSc

Monique werkte in 2011 als junior consultant bij MeetingMoreMinds.  Voordat ze bij MMM ging werken is ze betrokken geweest bij verschillende organisaties in de vredes/ontwikkelingssector, zo heeft ze onder andere stage gelopen bij IKV Pax Christi in het Zuidoost Europa team en is ze met ICCO naar Israël en de Palestijnse gebieden geweest. Ze heeft een research master in sociale wetenschappen afgerond, met als specialisatie sociale en organisatiepsychologie, aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hierbij heeft ze onderzoek gedaan naar culturele diversiteit in de Nederlandse ontwikkelingssector. Haar bachelor heeft ze gedaan aan de Roosevelt Academy te Middelburg (Honors College van de Universiteit van Utrecht).