Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In opdracht voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werkt MeetingMoreMinds aan het blootleggen en ombuigen van tegenwerkende factoren op Rotterdam Zuid. Het NPRZ is in 2012 in het leven geroepen om de achterstandssituatie in Rotterdam Zuid aan te pakken. Het gebied moet binnen 20 jaar naar het niveau van de G4 steden worden getild. Om die doelstelling te realiseren ontplooit het NPRZ met partnerorganisaties projecten gericht op de pijlers onderwijs, werken en wonen. Deze positieve aanpak werpt vruchten af, maar wordt gehinderd door ondermijnende criminaliteit en de criminele schaduweconomie. Om te voorkomen dat deze tegenwerkende factoren de wind uit de zeilen van het NPRZ nemen is het van belang om inzicht te krijgen in de onderliggende patronen. MeetingMoreMinds werkt via de Collectieve Intelligentie aanpak, het opbouwen van een ecosysteem van diverse publieke en private organisaties rondom een strategisch maatschappelijk thema, aan het identificeren van de onderliggende patronen. MeetingMoreMinds ontsluit op deze innovatieve wijze de nodige kennis en data om via een Big Data analyse met de stakeholders tot de onderliggende patronen te komen en een ombuigingsstrategie te formuleren.