Netwerkend Oogsten in Drechtsteden

Drechtsteden wil zich profileren als netwerkstad. Geen gemeentelijke herindeling, maar samenwerking over de bestaande structuren heen. Geen sinecure voor zes gemeenten die onderling verschillen en ook een eigen authenticiteit willen blijven handhaven. Het erkennen van de meerwaarde van de regionale schaal is de basis van Drechtsteden. Het is nodig om op een hoger schaalniveau met elkaar samen te werken om de ambities op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg, recreëren en een optimale infrastructuur te realiseren. Daarmee worden de belangen van burgers, bedrijven en organisaties het beste gediend. In het traject heeft MeetingMoreMinds met een voorhoede van ambteanren uit allerlei delen van Drechtsteden gewerkt aan de strategische en operationele uitdaging waar dit gebied voor staat. Hoe kan er netwerkend gewerkt worden en blijft de ambtelijke organisatie scherp op de onderwerpen en lenig in het organiseren van eigen kennis? Hoe kan er optimaal met externe stakeholders samengewerkt worden om grotere vraagstukken gezamenlijk op te pakken? Met een originele netwerk-werkwijze wordt aangegeven dat Drechtsteden een netwerkstad kan zijn waar efficiënt met mensen, middelen en kennis omgegaan wordt om de ambities waar te maken.