Netwerkend Werken & Intelligent Opsporen

In het project ‘Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen’ is in vier korpsen van 2008 tot medio 2009 gewerkt met divers samengestelde teams aan een netwerkende stijl van werken rondom concrete criminaliteitsvraagstukken. Daarbij is ook met elkaar gewerkt aan een nieuw model voor investigation met aandacht voor netwerken. In dit boek wordt dit model uit de doeken gedaan.

Boek Intelligent Opsporen (e-book)

Werk samen met samenleving
Interview korpschef, en opdrachtgever ‘Intelligent Opsporen’, Pieter-Jaap Aalbersberg
Bron: Het Tijdschrift voor de Politie, jaargang 71 nummer 5, 2009.