NEVI

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Inkopers (NEVI) werkt MeetingMoreMinds een nieuwe beleidsvisie voor deze organisatie. Om tot een breed gedragen nieuwe NEVI-Beleidsvisie te komen leidt en begeleidt MeetingMoreMinds een breed consultatieproces met de NEVI-leden, het Bestuur en de Directie. Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst en een online tool van CouncilWise® worden de ideeën die binnen de organisatie leven inzichtelijk gemaakt . Op deze manier wordt de gehele NEVI-community bij de strategievorming betrokken. MeetingMoreMinds bij dit project nauw samen met de WissemaGroup en CouncilWise®.