OCD Drechtsteden: Kennisorganisatie in netwerkstad

DrechtstedenIn 2015 is MeetingMoreMinds gevraagd om met en voor het Onderzoekscentrum Drechtsteden te werken aan een nieuwe, toekomstbestendige beleidsvisie.

Het OCD is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden: een samenwerkingsverband van zes gemeenten in de Drechtregio. In deze context was het OCD zoekende naar hoe het zichzelf goed kon positioneren om een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan de onderbouwing van beleid en advies. Voor dat doel moest het Onderzoekscentrum zich opnieuw uitvinden. Daarvoor is eerst een stevige analyse gemaakt, onder meer door middel van gesprekken met bestuurders en topambtenaren. Deze aanpak stimuleerde de OCD’ers de comfort zone te verlaten en te reflecteren op de actuele stand van zaken. Van daaruit kon een nieuw strategisch vergezicht worden opgebouwd dat leidend was in de herziening van de organisatie: van werkwijze en relevantie tot businessmodel en governance. Op deze wijze heeft MeetingMoreMinds, in nauwe samenwerking met de medewerkers, een nieuw perspectief voor het OCD gecreëerd onder het motto ‘Met het OCD netwerkend naar onderbouwing van beleid en advies.’