Get Your Flower Act Together!

Geen land ter wereld brengt zoveel bloemen voort als Nederland. De specialisatiegraad en de efficiency is ons land zo hoog opgevoerd als het om het bloemencluster gaat, dat andere landen weliswaar proberen te concurreren, maar Nederland door eeuwenlange toewijding van tuinders, kwekers en later kassenbouwers en toegepaste technologie plus de grootste bloemenveiling ter wereld, toch de sterkste basis heeft. De vraag is echter: voor hoe lang en in welke vorm?

MeetingMoreMinds doet onderzoek naar de ontwikkelingen in de sierteeltsector en de horticulture in Nederland. Welke innovaties komen op deze sector af en hoe kan bevorderd worden dat de sector zichzelf opnieuw uitvindt in de 21e eeuw?

De traditionele rol van de bloemenveiling neemt namelijk af doordat steeds meer leidende bedrijven zelfstandig en internationaal opereren. Dit leidt ertoe dat er een tweespalt ontstaat in een branche die traditioneel (vgl. bijvoorbeeld het kwekersrecht) zeer sterk was in het vinden van collaboratieve oplossingen. MeetingMoreMinds ontwikkelt een concept dat Get Your FlowerAct Together heet. De innovatieve benadering van MeetingMoreMinds is gebaseerd op enerzijds monnikenwerk als het om onderzoek naar verbanden in en tussen de netwerken rondom de sierteelt en de horticulure gaat en anderzijds het toepassen van de principes van Ecosystemen.

De insteek is om optimaal gebruik te maken van de digitalisering, big data en geavanceerde software om vanuit de sterke kanten van de sector een nieuw ecosysteem te ontwikkelen. Dit vormt dan de basis voor een nieuwe fase van samenwerking waarbij het niet alleen gaat om de toegevoegde waarde van de bloem of de paprika, maar om het exporteren van hoogwaardige productie-omgevingen die geinstalleerd worden op een duurzame en efficiënte wijze in de buurt van megacities in de wereld. Het motto is: We Feed the World, We Flower the World.