Rochdale

Voor de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale heeft MeetingMoreMinds rondetafelgesprekken met een diverse samenstelling aan medewerkers, management en bestuur gevoerd. Wonen in de stad is een complex vraagstuk. MeetingMoreMinds en Rochdale hebben samen de mogelijkheden onderzocht om innovatiever en uitdagender werk te creëren is door in te spelen op de vraagstukken rondom duurzaamheid en circulariteit. Hierbij is het van belang dat er goed wordt samengewerkt, zowel binnen de organisatie zelf, als met de bewoners.