Renée Daamen

Renée werkte in 2011 als junior consultant bij MeetingMoreMinds. Al eerder werkte ze negen maanden actief mee in het MeetingMoreMinds team aan verschillende projecten. Renée heeft een achtergrond in politicologie, aangevuld met een minor in de culturele antropologie. Tijdens haar studie heeft Renée onder meer een specialisatie Internationale Betrekkingen aan de University of Toronto gevolgd en deed ze onderzoek aan de Transatlantic Academy in Washington, D.C. In augustus 2010 studeerde ze af in de Research Master of Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit MeetingMoreMinds heeft ze een driedaagse leergang Dienend Leiderschap mogen volgen.