Sustainable Logistics Corridor

ABN AMRO heeft zich samen met XL Labs, sinds september 2014, intensief beziggehouden met ‘Sustainable Logistics’. Met meer dan 45 grote en kleine spelers, challengers en gerenommeerde bedrijven uit de transport, logistiek en IT sector wordt er gekeken naar het creatieve potentieel dwars door de sector heen. Tevens worden er nieuwe ecosystemen gecreëerd en wordt daar waar mogelijk aangesloten bij reeds bestaande initiatieven van de overheid en van bedrijven.