Syrta Geldof

Bij MeetingMoreMinds hield Syrta zich onder andere bezig met Sustainable Business Modelling en Circular Economy.  Zij heeft haar Bachelor Liberal Arts and Sciences gedaan aan University College Utrecht en daarnaast een bachelor Rechtsgeleerdheid.