Thijs Olthof

Thijs is in januari 2015 gestart bij MeetingMoreMinds. Hij is onder andere verantwoordelijk voor Refill, een project gericht op de herontwikkeling van leegstaande kantoren door het inzetten van innovatieve netwerkverbanden. Thijs behaalde zijn bachelor aan het University College Utrecht met een major in public policy en geografie. Hij volgde daarna de Research Master Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam waar hij zich specialiseert in stedelijke economieën.