Valorisatie TU Delft

Onder leiding van MeetingMoreMinds is een valorisatieproject van start gegaan waarin op een ondernemende wijze structurele netwerkverbanden geformeerd worden tussen de TU Delft en het grote bedrijfsleven. Door actief te netwerken met grotere bedrijven kan TU Delft kennis betere en sneller worden benut.