Veiligheidshuizen & Het Functioneel Parket

Geïnspireerd door wat MeetingMoreMinds al heeft bereikt bij Politie Amsterdam-Amstelland komt het verzoek vanuit het OM om de al eerder ingevoerde netwerkende manier van werken verder te ontwikkelen. MeetingMoreMinds gaat in twee richtingen binnen het OM aan de slag: in verschillende Veiligheidshuizen in het land en binnen het Functioneel Parket.

Veiligheidshuizen

In een Veiligheidshuis werken organisaties samen die zich bezig houden met opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Verschillende Veiligheidshuizen worden door MeetingMoreMinds doorgelicht om te evalueren in hoeverre het netwerkende werken succesvol in gang is gezet. Hieruit blijkt dat hoewel al veel is bereikt, er ook nog punten ter verbetering liggen. Door tijdelijke netwerkteams op te zetten die zich bezighouden met grote strategische thema’s en complexe criminele en maatschappelijke vraagstukken worden een aantal punten aangepakt. Ten eerste wordt de expertise van verschillende stakeholders gedeeld en gecombineerd. De competenties in het netwerk worden zo optimaal benut en geeft bovendien meer mogelijkheden om horizontaal leiderschap en ondernemerschap te tonen. Daarnaast wordt er een impuls gegeven aan het team van het OM, dat met een meer divers (tijdelijk) team meer kennis binnenhalen kan bij complexe vraagstukken en vertrouwen krijgt in de verschillende partijen. Tenslotte zet het netwerkende proces het OM en de Veiligheidshuizen weer in touch met de buitenwereld en plaatst het zichzelf weer midden de maatschappij.

Het Functioneel Parket

Binnen het Functioneel Parket worden er op korte termijn ronde tafelsessies georganiseerd met functionarissen uit bijvoorbeeld de vastgoedsector, de journalistiek, het notariaat, de wetenschap en grote accountancy bedrijven. Zij kunnen vanuit hun achtergrond input geven op bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van witwaspraktijken en de vermenging van de onder- en bovenwereld. De netwerkverbindingen met externe stakeholders zullen strategische inzichten geven op de thema’s. Daarnaast zal deze benadering de verschillende afdelingen stimuleren de juiste vragen en trends te ontdekken en uiteindelijk leiden tot betekenisvolle interventies.