Verslavingszorg Noord Nederland


Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is als verslavingszorgorganisatie actief in de drie noordelijke provincies van Nederland: Drenthe, Groningen en Friesland. De drie regio’s zijn in naam verbonden, maar werken veelal op hun eigen, oorspronkelijke wijze. MeetingMoreMinds begeleidt VNN om optimaal samen te werken, zowel intern als extern. O.a. met behulp van stakeholdergesprekken wordt gewerkt aan visie- en strategieontwikkeling op de thema’s Jeugd, Forensische Zorg en Wonen/Werken