Het Korps van de Toekomst

De politie Amsterdam-Amstelland werkt met MeetingMoreMinds aan het Korps van de Toekomst. In dit project wordt binnen het korps Amsterdam-Amstelland een vervolg gegeven aan ‘Netwerkend Werken en Intelligent Opsporen’. Door het gehele korps zijn belangrijke thema’s geïdentificeerd van waaruit gewerkt wordt aan het Korps van de Toekomst. De centrale thema’s waaraan door alle lagen van de organisatie wordt gewerkt, zijn risicojongeren in Amsterdam-Noord, financiële criminaliteit en ID fraude. Hierbij wordt op een netwerkende manier samengewerkt met nieuwe partners aan de criminele vraagstukken. Tegelijkertijd wordt op deze manier van binnenuit en naar buiten toe gewerkt aan het politiekorps van de toekomst.

Hierbij wordt op een netwerkende manier samengewerkt met nieuwe partners aan de criminele vraagstukken. Tegelijkertijd wordt op deze manier van binnenuit en naar buiten toe gewerkt aan het politiekorps van de toekomst. Binnen de politie is er de wens voor meer hoogopgeleiden binnen de politie en een betere kennisontwikkeling. De casuïstiek wordt steeds complexer en vereist een intelligente analyse en creativiteit en flexibiliteit bij de opsporing. MeetingMoreMinds stimuleert creativiteit en integraal denken. Specifiek wordt gezocht naar een benadering die kijkt naar de mogelijkheden buiten het strafrechtelijke gebied. Het ontwikkelen van een integrale benadering moet uiteindelijk leiden tot een betekenisvolle interventie.

Op de grote criminele zaken helpt MeetingMoreMinds de verschillende partners met het in kaart brengen van de gehele case van het criminele netwerk en activiteiten. Daarmee wordt voorkomen dat de opsporing zich beperkt tot één speler, in plaats van het oprollen van het hele netwerk.