Refill

Refill is een netwerk van zowel grote als kleine vooraanstaande innovatieve bedrijven. Samen voorzien zij leegstaande kantoorgebouwen in kennissteden van een duurzame, multifunctionele invulling. Dit doen zij door naar het potentieel van een gebouw in zijn omgeving te kijken.

Het netwerk van Refill brengt alle benodigde multidisciplinaire kennis samen. Hierdoor creëert Refill in korte tijd waarde voor zowel stakeholders als beleggers.

De Refill aanpak is gedreven door pragmatische oplossingen vanuit innovatieve duurzaamheid. Van idee tot en met financiering en uitvoering kan binnen het netwerk plaatsvinden. De beste professionals werken netwerkend  samen om opkomende vragen uit de markt te bedienen en leegstand een antwoord te bieden.