Strategie & Medezeggenschap

Executive Programma Moderne Medezeggenschap – Nyenrode

Iedere Raad van Bestuur krijgt de medezeggenschap die hij verdient. In een tijd waar het om complexe vraagstukken gaat, neemt de behoefte aan goed samenspel tussen directie en medezeggenschap toe. Er liggen grote uitdagingen, of het nu gaat om investeringsbeslissingen, arbeidsmarktvraagstukken of het creëren van een gezonde basis voor de continuïteit van de onderneming of organisatie. De noodzaak om op hoog niveau met sparringpartners samen te werken en te overleggen is geen luxe, maar noodzaak. Steeds meer zal het gaan om een inhoudsvolle dialoog tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Medezeggenschap. Investeren in een competente medezeggenschap is noodzakelijk wil je als directie of bestuurder gedragen besluiten kunnen nemen.

Bent u een Raad van Bestuur die een modern functionerende Medezeggenschap toekomt? Investeer dan nu  in de versterking van uw Medezeggenschap als een competente sparringpartner die samen met u werkt aan  de continuïteit van de onderneming.

Klik hier voor het volledige programma.