Willem van Golstein Brouwers

Willem werkte in 2013 als consultant bij MeetingMoreMinds. Hier hield hij zich voornamelijk bezig met het FinPro project. Hierbij werkte het Openbaar Ministerie samen met MeetingMoreMinds aan een multidisciplinair netwerk van professionals dat als klankbord dient voor een nieuwe strategische aanpak van financiële criminaliteit. Willem studeerde politicologie en internationaal recht aan het University College in Utrecht en deed een master Internationale Betrekkingen aan de UvA.